Miljøpolitikk

Kvalitets- og miljøarbeidet er en integrerte del av vår virksomhet og å følge gjeldende lovgivning, forskrifter og andre krav er en naturlig del av alt vi gjør.

Et tett, gjensidig utviklende samarbeid med nøye utvalgte leverandører hjelper oss med å imøtekomme våre egne og våre kunders krav. Med godt kjennskap om hvordan miljøspørsmål påvirker våre kunder og leverandører,

skaper vi merverdi i våre forretningsrelasjoner og samtidig minsker ressurs- og energiforbruket.

ATL og PROMARC foredler et bredt sortiment av grafisk papir, kontorpapir, emballasjeprodukter og forbruksvarer,
i tillegg til Viscom materialer og folier for bildekor. Alt vi bruker kommer fra en av Europas ledende
grossister som er FSC® (FSC-C004423) og PEFC (PEFC/04-31-0749) sertifisert.

ATL og PROMARC jobber kontinuerlig for å redusere miljøpåvirkingen driften og kundene våre har på miljøet, ved å minimere avfall og emballasje, og endre måten vi bruker materiale i produkter, rekvisita og drift.

Som en konsekvens av det, har vi i 2021 fornyet hele maskinparken. Vi har fjernet offsettproduksjonen
og erstattet med høyteknologiske digitale trykkmaskiner. Satsingen har resultert i omtrent null svinn
i produksjonen og bruk av kjemikalier er forsvunnet.

ATL og PROMARC har nylig investert i ny produksjonshall for å øke bærekraftig produksjon i alle ledd
og er stolt medlem av Klimapartnere i Agder siden 2017.

← Tilbake til kundeservice